Regulamin sklepu

Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma ECO Detailer z siedzibą w Łazach przy ulicy Kamiennej 23 , NIP: 649-188-43-58, REGON 273849039.
 2. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep. Z niniejszej gwarancji wyłączone są szkody i wady wynikłe z: użytkowania w sposób odbiegający od normalnego i niewłaściwy, normalnego zużycia eksploatacyjnego, nadmiernej eksploatacji, uszkodzenia, wypadku, uderzenia, błędnego użytkowania, zaniedbania, niewłaściwej konserwacji, niewykonywania przeglądów okresowych.

Zamówienia

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie Internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu. Do rejestracji wymagany jest adres e-mail (login) oraz ustawienie hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia i rejestrowanie historii zamówień.
 4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: sklep@motherspolska.pl
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres E-mail automatycznie generowany list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, jest informowany o jego statusie.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 8. Zamówienia dokonane do godziny 14:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 9. Realizacja zamówienia następuje:
 • - w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem PayU (na przykład kartą kredytową) - w chwili autoryzacji transakcji (około godzinę od momentu zapłaty)
 • - w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto Sklepu
 • - w przypadku zamówienia płatnego za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego potwierdzenia elektronicznego
 • - w przypadku płatności gotówką i odbioru osobistego - natychmiast
 1. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, po dokonaniu właściwego wyboru w formularzu zamówienia faktura VAT.

Wysyłka

 1. Zamówiony towar jest dostarczany do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Jako termin otrzymania przesyłki należy rozumieć czas realizacji zamówienia plus czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika:
  • Kurier - czas dostawy: zwykle do godz. 17:00 na drugi dzień roboczy od wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00)
  • Kurier z dostawą na sobotę: do godziny 16:00 w sobotę za dodatkową opłatą 10zł (zamówienia złożone najpóźniej w piątek do godz. 12:00)

  Koszt dostawy zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

  • Kurier DPD Standard Krajowy -  17,00 zł brutto - do 30 kg (przesyłka za pobraniem + 6 zł brutto). Dostawa w sobotę dodatkowo 13 zł brutto.
  • Paczkomat Krajowy - 10,00 zł brutto - do 15 kg (przesyłka za pobraniem + 5 zł brutto)

Odstąpienie od umowy, sposób załatwienia reklamacji

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania nabytej rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy sklep@motherspolska.pl. Przesyłkę należy nadać na adres: Eco Detailer ul Kamienna 26, 42-450 Łazy. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 4. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty (instrukcja, karta gwarancyjna).
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 6. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dodatkowe dołączenie dowodu zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
 7. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@motherspolska.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełniania, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Eco Detailer nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowych w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajduje się pod następującym adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"

Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
 2. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest firma ECO Detailer z siedzibą w Łazach przy ulicy Kamennej 23 , NIP: 649-188-4358, REGON 273849039.
 4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 6. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail, chyba że w tym terminie Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres sklep@motherspolska.pl